Grzegorz Małyszko

Małyszko Nieruchomości

+48 608 343 956

- Rzeczoznawca Majątkowy, uprawnienia zawodowe nr 3769 nadane przez Prezesa UMiRM. - Pośrednik w obrocie nieruchomościami, licencja zawodowa nr 11472. - Inżynier budownictwa lądowego, specjalność: konstrukcje inżynierskie. - wpisany na listę biegłych sądowych z zakresu szacowania nieruchomości oraz maszyn i urządzeń trwale związanych z gruntem, Sąd Okręgowy w Gdańsku. - ukończony kurs rzeczoznawcy maszyn, urządzeń i pojazdów roboczych organizowany przez Ogólnopolskie Stowarzyszenie Rzeczoznawców Techniki Motoryzacyjnej i Ruchu Drogowego AUTO – CONSULTING. - ukończone seminarium na temat: Szacowanie wartości nieruchomości dla potrzeb sektora bankowego, zorganizowane przez Polską Federację Stowarzyszeń Rzeczoznawców Majątkowych oraz Bank PEKAO S.A. - ukończone seminarium na temat: Szacowanie wartości nieruchomości i praw majątkowych dla potrzeb skarbowo – podatkowch, zorganizowane przez Polską Federację Stowarzyszeń Rzeczozanwców Majątkowych wg programu uzgodnionego z Ministerstwem Finansów. - ukończone szkolenie na temat: Podstawowe pojęcia statystycznej analizy danych wykorzystywane w analizie rynku i wycenie nieruchomości (kurs REx01), zorganizowane przez RealExperts w Warszawie. - ukończone szkolenie na temat: Metody analizy danych w wycenie i analizie rynku nieruchomości z wykorzystaniem XLStat – dodatku do MS Excel (kurs REx02), zorganizowane przez RealExperts w Warszawie.

Contact

Wiadomość została wysłana.