WYCENA NIERUCHOMOŚCI GDAŃSK

Wycena nieruchomości (operat szaunkowy) realizowana jest przez doświadczonego (25 lat w zawodzie) specjalistę Grzegorza Małyszko – Rzeczoznawca Majątkowy z uprawnieniami państwowymi wpisany do centralnego rejestru Rzeczoznawców Majątkowych

Operaty szacunkowe realizowane są ze szczególną starannością, osobiście i zgodnie z przepisami prawa polskiego.

Na życzenie możemy wykonać operat szacunkowy w języku angielskim, zgodnie ze standardami RICS (Red Book) lub IVS (Międzynarodowe Standardy Wyceny).

Wycena nieruchomości | Obszar działania

Standardowe nieruchomości wyceniamy na terenie województwa pomorskiego (Gdańsk, Gdynia, Sopot, Pruszcz Gdański, Tczew, Starogard Gdański oraz wszystkie inne miasta powiatowe i miejscowości na terenie wszystkich gmin w województwie pomorskim). Nieruchomości komercyjne wyceniamy na terenie całej Polski i Europy.

Wycena nieruchomości | Kompetencje

Wyceniamy wszystkie typy i rodzaje nieruchomości. Dla wszelkich możliwych celów i potrzeb. Jesteśmy w stanie sprostać każdemu zleceniu i każdej nieruchomości.

Gwarantujemy profesjonalną jakość usług, pełną dyskrecję (na życzenie podpisujemy Klauzule Poufności), szybkie terminy i atrakcyjne ceny.

Cele dla których sporządzamy operaty szacunkowe

Pod kredyt i zabezpieczenie wierzytelności

Kredyt hipoteczny, pożyczka hipoteczna, dotacja, dopłata, itp. Nasze wyceny są honorowane przez wszystkie banki (jesteśmy wpisani na listy rzeczoznawców we wszystkich bankach komercyjnych) i instytucje finansujące.

Na potrzeby sądowe (sporządamy tzw. opinie prywatne)

Określanie wartości nieruchomości  jako przedmiotu spadku, darowizny, zachowku. Wycena dla potrzeb podziału majątku wspólnego (rozwody). Roszczenia z tytułu wynagrodzenia za bezumowne korzystanie z nieruchomości, służebności przesyłu, służebności przejścia i przejazdu, ustanowienia drogi koniecznej.  Wycena szkód i zniszczeń na nieruchomościach (zalania, pożary, wandalizm, wypadki, itp.) – dla potrzeb pozwów cywilnych i spraw  spornych z firmą ubezpieczeniową (zaniżona wysokość odszkodowania).

Sprawozdania finansowe, księgowość, itp.

Określanie wartości godziwej nieruchomości na potrzeby transakcji kapitałowych i wyceny przedsiębiorstw. Ustalenie wartości początkowej środka trwałego (nieruchomości) dla celów amortyzacji, zakładania ewidencji środków trwałych (EŚT), aportu. Rozdział (alokacja) ceny nabycia nieruchomości na wartość częsci składowych, zakładanie ewidencji środków trwałych, itp.

Egzekucja wierzytelności z nieruchomości

Szacowanie wartości nieruchomości na potrzeby egzekucji komorniczej lub skarbowej, przejęcie przez firmy windykacyjne, itp.

Wycena na potrzeby skarbowe

Podatek od spadków i darowizn, podatek od czynnności cywilno prawnych (PCC), itp.

Wycena  nieruchomości na potrzeby określone w ustawie o gospodarce nieruchomościami

Opłata adiacencka, renta planistyczna, aktualizacja opłat z tytułu użytkowania wieczystego, itp.

RZECZOZNAWCA MAJĄTKOWY

GRZEGORZ MAŁYSZKO

Ponad 25 lat doświadczenia – od 1997 roku.

Tysiące wykonanych operatów szacunkowych, tysiące zadowolonych klientów.

Uprawnienia zawodowe rzczeczoznawcy majątkowego numer 3769.

Rodzaje wycenianych przez nas nieruchomości

hotel, pensjonat, zakład produkcyjny, fabryka, centrum magazynowe, port, terminal przeładunkowy, park logistyczny, salon samochodowy, galeria handlowa, park handlowy, stacja benzynowa (paliw), farma wiatrowa, farma fotowoltaiczna, kopalnia, złoże naturalne, biogazownia, projekt deweloperski, lokal usługowy, itp.

Nieruchomości mieszkaniowe

dom mieszkalny jednorodzinny, dom mieszkalny wielorodzinny, kamienica, lokal mieszkalny, itp.

Nieruchomości rolne

siedlisko, grunt orny, łąka, pastwsko, zasiewy, uprawy, magazyn zbożowy, staw hodowlany, ferma, hodowla, itp.

Nieruchomości gruntowe niezabudowane

działki budowlane, działki rekreacyjne, działki o funkcji komercyjnej, itp.

Nieruchomości leśne

lasy, zadrzewienia, parki, itp.

Ograniczone prawa rzeczowe

spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu mieszkalnego, użytkowego, domu jednorodzinnego (mieszkania i domy w spółdzielniach mieszkaniowych, garaże), itp.

ZAUFALI NAM:

wycena nieruchomości rzeczoznawca majątkowy wycena maszyn

Wycena pięciu dużych centrów logistycznych na południu Polski.

MLP Group
wycena nieruchomości rzeczoznawca majątkowy wycena maszyn

Wycena terminala intermodalnego (nieruchomości, maszyny) w centralnej Polsce.

CLIP Group
wycena nieruchomości rzeczoznawca majątkowy

Wycena nieruchomości komercyjnych i zabytkowych – Wielka Zbrojownia, Kamienica przy ul. Chlebnickiej w Gdańsku.

Akademia Sztuk Pięknych w Gdańsku
wycena maszyn

Wycena systemu naprowadzania samolotów ILS.

Polska Agencja Żeglugi Powietrznej
wycena nieruchomości rzeczoznawca majątkowy wycena maszyn

Wycena przetwórni ryb pod Puckiem (nieruchomości, park maszynowy).

BK Salmon
wycena nieruchomości rzeczoznawca majątkowy wycena maszyn

Wycena zakładu przetwarzania odpadów komunalnych (nieruchomości i park maszynowy) w Siemianowicach Śląskich.

BM Recycling
wycena nieruchomości rzeczoznawca majątkowy

Wycena nieruchomości komercyjnych – głównego zakładu produkcyjnego w Gliwicach.

Zakłady Mechaniczne Bumar Łabędy S.A.
wycena nieruchomości rzeczoznawca majątkowy wycena maszyn

Wycena maszyn z branży poligraficznej.

Wydawnictwo Diecezjalne i Drukarnia w Sandomierzu
wycena nieruchomości rzeczoznawca majątkowy wycena maszyn

Wycena kilkunastu nieruchomości operacyjnych zlokalizowanych w całej Polsce (biurowiec, budynki magazynowe, warsztaty, itp.).

Państwowy Instytut Geologiczny
wycena nieruchomości rzeczoznawca majątkowy wycena maszyn

Wycena terenów stoczniowych w Gdańsku.

Stocznia Gdańsk S.A.
wycena nieruchomości rzeczoznawca majątkowy wycena maszyn

Wycena ciepłowni w Skarżysko – Kamiennej.

MESKO S.A.
wycena nieruchomości rzeczoznawca majątkowy wycena maszyn

Wycena biurowców w Warszawie i Poznaniu.

COBRABID Ośrodek Badawczo Rozwojowy
wycena nieruchomości rzeczoznawca majątkowy wycena maszyn

Wycena nadbrzeży portowych wraz z placami i magazynami przeładunkowymi.

Port Gdańsk
wycena nieruchomości rzeczoznawca majątkowy wycena maszyn

Wycena przetwórni ryb (nieruchomości, park maszynowy).

SEKO S.A.
wycena nieruchomości rzeczoznawca majątkowy wycena maszyn

Wycena nieruchomości oraz ruchomości na terenie elektrowni w Ostrołęce.

Enegraa Elektrownie Ostrołęka
wycena nieruchomości rzeczoznawca majątkowy wycena maszyn

Wycena hali produkcyjnej w Toruniu.

Waryński Trade

Wycena nieruchomości komercyjnych w Toruniu (biurowiec klasy A oraz nowoczesne centrum dystrybucji leków).

Neuca S.A.
wycena maszyn

Wycena maszyn – parku maszynowego z branży poligraficznej.

Color Graf
wycena maszyn

Wycena maszyn – żurawi i suwnic portowych w Gdańsku.

Port Gdański Eksploatacja
wycena nieruchomości rzeczoznawca majątkowy wycena maszyn

Wycena nieruchomości komercyjnych – największy hotel w Elblągu.

Hotel Arbiter w Elblągu

Jesteśmy ogólnopolską firmą współpracującą z szeroką rzeszą specjalistów z różnych dziedzin (rzeczoznawcy majątkowi, inżynierowie budownictwa, prawnicy, ekonomiści, biegli rewidenci, pośrednicy w obrocie nieruchomościami, itp.). Posiadamy ogromne doświadczenie w sektorze komercyjnym, mieszkaniowym i publicznym.

Dzięki temu jesteśmy w stanie sprostać każdemu wyzwaniu. Od dużych, międzynarodowych projektów wymagających zaangażowania całych zespołów specjalistów po małe zlecenia na rynku lokalnym.

Zapraszam serdecznie do współpracy.

Rzeczoznawca Majątkowy Grzegorz Małyszko

wycena nieruchomości, rzeczoznawca majątkowy
wycena nieruchomości gdańsk
wycena nieruchomości gdańsk