WYCENA PRZEDSIĘBIORSTW GDAŃSK

Wycena przedsiębiorstw realizowana jest przez doświadczonego Rzeczoznawcę Majątkowego z uprawnieniami państwowymi Wyceny realizowane są ze szczególną starannością, zgodnie z przepisami prawa polskiego i międzynarodowego. Na życzenie możemy wykonać wycenę w języku angielskim.

Przedsiębiorstwa wyceniamy na terenie całego kraju i Europy.

Gwarantujemy profesjonalną jakość usług, pełną dyskrecję (na życzenie podpisujemy Klauzule Poufności), szybkie terminy i atrakcyjne ceny.

WYCENA FIRMY

Wyceniamy wszystkie typy i rodzaje przedsiębiorstw. Dla wszelkich możliwych celów i potrzeb.

Jesteśmy w stanie sprostać każdemu zleceniu i każdej firmie.

Wyceny przedsiębiorstw wykonujemy następującymi metodami:

 • metody majątkowe (metoda księgowa, metoda skorygowanych aktywów netto, metoda odtworzenia, metoda upłynnienia, itp.)
 • metody dochodowe (metoda wyceny na podstawie zdyskontowanych strumieni dochodów i zysków, metoda wyceny na podstawie zdyskontowanych przyszłych strumieni pieniężnych, metody wyceny na podstawie dywidendy, metody wyceny wg relacji cen i zysków, metody wyceny wielokrotnej, itp.)
 • metody mieszane (metody wyceny na podstawie wartości netto i nadwartości (goodwill), metoda wyceny na podstawie aktywów oraz stopy pomnażania wartości, metoda niemiecka, metoda anglosaska, metoda szwajcarska, itp.)
 • inne …

Przykładowe cele dla których wykonujemy wyceny przedsiębiorstw:

 • przenoszenie praw własności (prywatyzacja, reprywatyzacja, kupno – sprzedaż, wystąpienie lub wstąpienie udziałowców spółki)
 • zmiany form organizacyjnych przedsiębiorstw (wniesienie przedsiębiorstwa lub jego części jako aportu rzeczowego do spółki, przyjęcie nowych udziałowców do spółki, przekazanie przedsiębiorstwa lub jego części w dzierżawę, leasing, likwidacja przedsiębiorstwa, fuzja przedsiębiorstw, podział przedsiębiorstwa)
 • wymiary podatków i innych opłat (podatek od spadków i darowizn, ustalanie podatków i opłat lokalnych, określenie wielkości opłaty skarbowej od transakcji, wymiar składek ubezpieczenia majątku przedsiębiorstwa oraz wysokości odszkodowań)
 • zabezpieczenie majątkowe kredytów, pożyczek, itp.
 • zabezpieczenie wierzytelności w przypadku upadku przedsiębiorstwa
 • ewidencja i kontrola wewnętrzna przedsiębiorstwa
 • ustalanie wskaźników ekonomicznych służących analizie ekonomicznej przedsiębiorstwa
 • alokacja ceny nabycia
 • przekształcenie jednoosobowej działalności gospodarczej w spółkę
 • inne …
wycena przedsiębiorstw gdańsk
wycena przedsiębiorstw gdynia
wycena przedsiębiorstw trójmiasto
wycena przedsiębiorstw pomorskie
wycena przedsiębiorstw gdańsk

ZAUFALI NAM:

wycena maszyn

Wycena systemu naprowadzania samolotów ILS.

Polska Agencja Żeglugi Powietrznej
wycena nieruchomości rzeczoznawca majątkowy wycena maszyn

Wycena przetwórni ryb pod Puckiem (nieruchomości, park maszynowy).

BK Salmon

Wycena nieruchomości komercyjnych w Toruniu (biurowiec klasy A oraz nowoczesne centrum dystrybucji leków).

Neuca S.A.
wycena nieruchomości rzeczoznawca majątkowy wycena maszyn

Wycena zakładu przetwarzania odpadów komunalnych (nieruchomości i park maszynowy) w Siemianowicach Śląskich.

BM Recycling
wycena nieruchomości rzeczoznawca majątkowy wycena maszyn

Wycena kilkunastu nieruchomości operacyjnych zlokalizowanych w całej Polsce (biurowiec, budynki magazynowe, warsztaty, itp.).

Państwowy Instytut Geologiczny
wycena nieruchomości rzeczoznawca majątkowy wycena maszyn

Wycena ciepłowni w Skarżysko – Kamiennej.

MESKO S.A.
wycena nieruchomości rzeczoznawca majątkowy wycena maszyn

Wycena nieruchomości oraz ruchomości na terenie elektrowni w Ostrołęce.

Enegraa Elektrownie Ostrołęka
wycena nieruchomości rzeczoznawca majątkowy wycena maszyn

Wycena terenów stoczniowych w Gdańsku.

Stocznia Gdańsk S.A.
wycena nieruchomości rzeczoznawca majątkowy wycena maszyn

Wycena hali produkcyjnej w Toruniu.

Waryński Trade
wycena nieruchomości rzeczoznawca majątkowy wycena maszyn

Wycena maszyn z branży poligraficznej.

Wydawnictwo Diecezjalne i Drukarnia w Sandomierzu
wycena maszyn

Wycena maszyn – parku maszynowego z branży poligraficznej.

Color Graf
wycena nieruchomości rzeczoznawca majątkowy wycena maszyn

Wycena nieruchomości komercyjnych – największy hotel w Elblągu.

Hotel Arbiter w Elblągu
wycena maszyn

Wycena maszyn – żurawi i suwnic portowych w Gdańsku.

Port Gdański Eksploatacja
wycena nieruchomości rzeczoznawca majątkowy

Wycena nieruchomości komercyjnych – głównego zakładu produkcyjnego w Gliwicach.

Zakłady Mechaniczne Bumar Łabędy S.A.
wycena nieruchomości rzeczoznawca majątkowy wycena maszyn

Wycena nadbrzeży portowych wraz z placami i magazynami przeładunkowymi.

Port Gdańsk
wycena nieruchomości rzeczoznawca majątkowy wycena maszyn

Wycena pięciu dużych centrów logistycznych na południu Polski.

MLP Group
wycena nieruchomości rzeczoznawca majątkowy

Wycena nieruchomości komercyjnych i zabytkowych – Wielka Zbrojownia, Kamienica przy ul. Chlebnickiej w Gdańsku.

Akademia Sztuk Pięknych w Gdańsku
wycena nieruchomości rzeczoznawca majątkowy wycena maszyn

Wycena biurowców w Warszawie i Poznaniu.

COBRABID Ośrodek Badawczo Rozwojowy
wycena nieruchomości rzeczoznawca majątkowy wycena maszyn

Wycena przetwórni ryb (nieruchomości, park maszynowy).

SEKO S.A.
wycena nieruchomości rzeczoznawca majątkowy wycena maszyn

Wycena terminala intermodalnego (nieruchomości, maszyny) w centralnej Polsce.

CLIP Group

RZECZOZNAWCA MAJĄTKOWY

GRZEGORZ MAŁYSZKO

Ponad 25 lat doświadczenia – od 1997 roku.

Tysiące wykonanych operatów szacunkowych, tysiące zadowolonych klientów.

Uprawnienia zawodowe rzczeczoznawcy majątkowego numer 3769.

Jesteśmy ogólnopolską firmą współpracującą z szeroką rzeszą specjalistów z różnych dziedzin (rzeczoznawcy majątkowi, inżynierowie budownictwa, prawnicy, ekonomiści, biegli rewidenci, pośrednicy w obrocie nieruchomościami, itp.). Posiadamy ogromne doświadczenie w sektorze komercyjnym, mieszkaniowym i publicznym.

Dzięki temu jesteśmy w stanie sprostać każdemu wyzwaniu. Od dużych, międzynarodowych projektów wymagających zaangażowania całych zespołów specjalistów po małe zlecenia na rynku lokalnym.

Zapraszam serdecznie do współpracy.

Rzeczoznawca Majątkowy Grzegorz Małyszko

wycena nieruchomości, rzeczoznawca majątkowy
wycena nieruchomości, rzeczoznawca majątkowy
wycena nieruchomości, rzeczoznawca majątkowy